Politica de prelucrare a datelor personale

Societatea Sip Home Study SRL cu sediul social în Bucuresti, str. Zarii nr.9, et.3, Sector 5, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/6400/2021, C.U.I. 44072734, vă informează, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”), cu privire la activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale, ca urmare a deschiderii contului de Student și/sau de Meditator pe acest website, în vederea participării la cursurile disponibile pe website și/sau organizarea și predarea de cursuri pe website.

Astfel, societatea va prelucra doar datele personale colectate de la dumneavoastră, în calitate de Operator de date personale (“Operatorul”).

Pentru orice solicitări privind datele dumneavoastră personale sau pentru exercitarea oricăror drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau la adresa sediului social menționată mai sus. Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

1. Categorii de date personale prelucrate

Operatorul va colecta și prelucra următoarele date personale ale dumneavoastră:

A. Referitoare la Student

- Nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, vârstă, competențele și preferințele pentru care se optează, cursurile pentru care optează, nivelul de educație, datele financiare ale Studentului;

- Nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail și datele financiare ale părintelui Studentului minor, care confirmă deschiderea contului pe website;

- Parola stabilită ca urmare a deschiderii contului pe platformă.

B. Referitoare la Meditator

- Nume, prenume, celelalte date din cartea de identitate, număr de telefon, adresă e-mail, experiență și competențe profesionale, specialitatea cursurilor organizate și predate;

- Parola stabilită ca urmare a deschiderii contului pe platformă.

2. Scopurile și temeiul legal al prelucrării datelor personale

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră personale:

- în scopul furnizării serviciilor sale, respectiv de a deschide contul pe website și de a intermedia posibilitatea pe o parte, de a participa la cursurile disponibile pe website, și pe de altă parte, de a organiza și preda astfel de cursuri, în baza temeiului legal al încheierii și executării contractului cu persoana vizată;

- în scopul procesării plăților de la studenți și către meditatori, în baza temeiului legal al încheierii și executării contractului cu persoana vizată;

- în scopul administrării relației cu studenții și meditatorii, în baza temeiului legal al încheierii și executării contractului cu persoana vizată;

- în scopul soluționării cererilor, sesizărilor, plângerilor sau acțiunilor pe care le aveți în legătură cu prelucrarea de date personale de către Operator, în baza temeiului legal al încheierii și executării contractului cu persoana vizată sau în baza obligației legale sau în baza interesului legitim al Operatorului de a-și apăra drepturile și interesele;

- în scopul asigurării protecției juridice a Operatorului și apărării drepturilor și libertăților acestuia, în baza interesului legitim al Operatorului de a-și apăra drepturile și interesele;

- în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale Operatorului, în baza obligațiilor legale care incumbă Operatorului.

3. Destinatarii datelor personale

Operatorul va putea transmite datele personale către autorități publice, dacă există o solicitare a acestora, pentru soluționarea unor plângeri, reclamații etc. sau consultanți ai Operatorului (e.g. avocați), strict cât este necesar.

Operatorul nu va transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene.

4. Perioada de stocare a datelor personale

Operatorul va păstra datele dumneavoastră personale strict pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost colectate și strict în măsura în care există un temei legal pentru acea prelucrare de date. Durata maxima de stocare este de 3 ani de la incetarea oricarei relatii contractuale cu persoana ale carei date sunt stocate. În cazul oricăror sesizări, plângeri etc. pe care le efectuați în legătură cu platforma sau cu activitatea de prelucrare a datelor personale, Operatorul va prelucra datele dumneavoastră personale până la finalizarea definitivă a conflictului.

Imediat după expirarea perioadei de stocare, datele dumneavoastră vor fi șterse sau distruse în siguranță. În orice caz, datele dumneavoastră nu vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.

5. Drepturile persoanei vizate

Dreptul de acces: prin care puteți obține o confirmare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către Operator și dreptul de a obține acces la datele prelucrate.

Dreptul de rectificare: prin care se poate obține corectarea datelor personale inexacte.

Dreptul de ștergere: prin care se poate obține stergerea datelor personale, în anumite cazuri.

Dreptul de restricționare a prelucrării: prin care se poate restricționa utilizarea datelor cu caracter personal, până la rezolvarea unei alte solicitări din partea dumneavoastră.

Dreptul de opoziție: prin care vă puteți opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, conform legii.

Dreptul la portabilitate: prin care se pot obține datele cu caracter personal pe care le deține Operatorul cu privire la dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau prin care se pot transmite aceste date unui alt operator de date.

Dreptul de a depune o plângere la A.N.S.P.D.C.P., cu sediul în București, Sectorul 1, Bld. Gheorghe Magheru 28-39, 010336, România.

Vă rugăm să aveți în vedere că drepturile de mai sus nu sunt absolute, ci trebuie exercitate în condițiile legii, Operatorul dându-le curs cu respectarea prevederilor aplicabile.